หลักเกณฑ์การพิจารณาสั่งคำขอประกัน

การขออนุญาตให้ประกันหรือไม่ ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้คือ

     ๑. ความร้ายแรงของความผิดที่ถูกกล่าวหา ว่ามีโทษร้ายแรงหรือไม่
     ๒. พยานหลักฐานที่นำสืบแล้วมีเพียงใด
     ๓. ความเป็นไปต่าง ๆ ของคดีนี้เป็นอย่างไร
     ๔. ความน่าเชื่อถือผู้ร้องขอประกัน หรือหลักประกันมีเพียงไร
     ๕. ผู้ต้องหา หรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ถ้าให้ประกันไป
     ๖. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยไปมีเพียงใดหรือไม่
     ๗. ในการณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาลแล้วตำรวจหรืออัยการคัดค้านศาลจะรับวินิจฉัยด้วย
     ดังนั้น หากไม่ให้ประกัน ต้องอ้างเหตุดังกล่าวข้างต้น จะอ้างเหตุอื่นไม่ได้ และการเรียกประกันเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เป็นไปตามระเบียบภายในของตำรวจอัยการหรือศาลแต่จะเรียกจนสูงเกินไปไม่ได้