พยานไม่ไปให้ปากคำกับตำรวจได้หรือไม่

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหนังสือเชิญพยานไปให้ปากคำ แต่พยานคนนั้นไม่ไปให้ปากคำและทำหน้ังสือแจ้งตอบตำรวจไปว่าจะไปให้การในชั้นศาลเลย ถามว่าพยานทำเช่นนี้ได้หรือไม่ และมีความผิดตามกฎหมายใดๆหรือไม่ ขอบพระคุณมากครับ  


คำตอบ

 เรียน คุณเทียมจิตร การไปให้ปากคำตามคำสั่งหรือหมายเรียกของพนักงานสอบสวนนั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของพลเมืองแล้ว ยังเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย การไม่ไปให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็ได้ มีชัย ฤชุพันธุ์ 9 ก.ย. 2547

มีชัย ฤชุพันธุ์
10 กันยายน 2547